"Dzięki programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, w latach 2018-2022 liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowe środki na inwestycje w kwocie 867 mln zł pochodzą z dywidendy z zysku PGNiG SA za 2017 r., podano także.

"Chciałbym podkreślić, że jeśli mówimy o 300 gminach, to 30 - czyli 10% - jest w województwie mazowieckim. Ten program jest olbrzymim wysiłkiem finansowym nie tylko dla Polskiej Spółki Gazownictwa, ale i dla PGNiG, które zwróciło się o możliwość dodatkowego wsparcia. Udało się doprowadzić do tego, by wartość dywidendy za ubiegły rok została przeznaczona na ten program" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej.

"Przyspieszamy prace nad siecią dystrybucyjną. Dotyczy to nie tylko budowy nowych gazociągów, ale także instalacji liczników i budowy inteligentnej sieci. Na 300 gmin część zostanie zgazyfikowana wyspowo za pomocą gazu LNG" - dodał wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

Prezes PSG Marian Żołyniak zapowiedział podczas konferencji, że do końca tego roku pierwsze miejscowości będą zgazyfikowane dzięki nowej technologii LNG.

"Gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, jak w Halinowie, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG. Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z  paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna" - powiedział Żołyniak, cytowany w komunikacie.

Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. W ramach prowadzonej tu inwestycji zgazyfikowane zostaną miejscowości Kazimierów, Krzewina i Mrowiska, a dostęp do sieci rozszerzony zostanie w zgazyfikowanej już miejscowości Długa Kościelna. Zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej jest obecnie 116 odbiorców. Łącznie planowane jest wybudowanie sieci gazowej o długości 9 240 km. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w 2019 roku, podano w materiale.

Działania PSG wpisują się w kluczowe plany polskiego rządu, określone w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020" oraz "Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.", a także przyczyniają się do realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", podkreślono także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. 

>>> Czytaj też: Królowie stołecznej reprywatyzacji. Zobacz, kto uzyskiwał największe odszkodowania w Warszawie