PKP Cargo ma umowę na energię elektryczną z PKP Energetyka do końca 2020 r.Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - PKP Cargo zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji z PKP Energetyka na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r, podała spółka. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 987 080 000 zł netto (1 214 108 400 zł brutto).

"Zarząd spółki PKP Cargo informuje, iż w dniu 11 października 2018 r. została zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji pomiędzy PKP Cargo z siedzibą w Warszawie (odbiorca), a PKP Energetyka z siedzibą w Warszawie (dostawca). Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia energii trakcyjnej" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2019-2020, podano również.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)