W 2017 r. spodziewany czas trwania życia zawodowego w Unii Europejskiej wynosił prawie 36 lat, to o 0,3 roku więcej niż w 2016 r. i o 3 lata dłużej niż w 2000 r. Gdzie pracuje się najdłużej, jak zmieniał się wskaźnik w poszczególnych państwach i jak na tle innych krajów wypada Polska?

Wskaźnik czasu trwania życia zawodowego określa jak długo osoba, która ma obecnie 15 lat, będzie aktywna na rynku pracy w ciągu całego swojego życia. Z danych Eurostatu wynika, że średnia dla Unii Europejskiej wynosiła w 2017 roku 35,9 lat, jednak w różnych krajach okres aktywności zawodowej pracowników jest bardzo zróżnicowany. Wśród państw UE najkrócej na rynku pracy pozostają Włosi. Przewidywany czas życia zawodowego pracowników na Półwyspie Apenińskim wynosił w zeszłym roku niecałe 32 lata (31,6). Najdłużej na rynku pracy aktywni są pracownicy w Szwecji - średnio 42 lata (41,7).

Polska znajduje się wśród państw Wspólnoty, w których pracuje się najkrócej. W 2017 roku polski wskaźnik czasu trwania życia zawodowego był na poziomie nieco przekraczającym 33 lat (33,3). To znacznie mniej niż wynosi średnia dla całej Wspólnoty. W UE krócej od nas pracują tylko mieszkańcy Luksemburga, Bułgarii, Belgii, Grecji, Chorwacji i wcześniej wspomnianych, zamykających unijne zestawienie Włoch.

Szwedzi pozostają aktywni na rynku pracy najdłużej w UE, jednak w całej Europie najdłużej pracują Islandczycy. W 2017 roku wskaźnik aktywności zawodowej dla tej małej wyspy wynosił 47 lat.

Na poziomie Wspólnoty różnica w długości życia zawodowego między mężczyznami i kobietami wynosiła blisko 5 lat (4,9). Przeciętny mężczyzna w UE pracuje nieco ponad 38 lat (38,3), a kobiety ponad 33 lata (33,4). W 2017 r. okres pracy zawodowej był dłuższy dla mężczyzn niż dla kobiet w większości państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch krajów (Litwy i Łotwy). Łotyszki pozostają na rynku pracy tak samo długo jak mężczyźni. Natomiast na Litwie czas aktywności zawodowej był dłuższy dla kobiet niż dla mężczyzn.

Największą różnicę pod względem płci odnotowano na Malcie - aż 12 lat. W Polsce mężczyźni pracują przeciętnie 36 lat, a kobiety 30,4 lat, co oznacza, że panowie pozostają aktywni zawodowo o 5,6 lat dłużej niż płeć piękna.

Młodzi Polacy otwierają własne firmy, a Czesi wolą etat. Dlaczego?

Różnica w długości życia zawodowego między płciami na poziomie UE zmniejsza się powoli, ale systematycznie od 2000 r. Wyniosła ona wówczas 7,2 lat. Tymczasem w 2017 roku osiągnęła 4,9 lat. W tym czasie średnia długość życia zawodowego kobiet wzrosła o 4,2 lata, podczas gdy w przypadku mężczyzn wzrost wyniósł 1,9 lat.

A jak zmieniał się średni czas trwania życia zawodowego w poszczególnych krajach w okresie 2000-2017? Największy wzrost aktywności zawodowej odnotowano na Węgrzech (6,2 lat), Malcie (5,2 lat) i w Estonii (5,1 lat). W Szwecji, gdzie pracuje się najdłużej, wskaźnik życia zawodowego wzrósł o 4,9 lat, co dało czwarty wynik w całej UE. W Polsce od 2000 roku czas aktywności zawodowej wzrósł o 2 lata, co plasuje nas w dolnej cześć zestawienia.

Rumunia była jedynym krajem, który odnotował spadek długości czasu aktywności zawodowej. W 2017 roku Rumunii pracowali przeciętnie o 2,6 roku krócej niż w 2000 roku.

Co najskuteczniej aktywizuje bezrobotnych w Polsce?