Warszawski Oddział GDDKiA poinformował o podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło w powiecie Ostrołęckim. Umowa obejmuje też uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W koncepcji uwzględniona ma być też możliwość budowy obwodnic tej drogi krajowej.

"Droga o długości 19,6 km posiada jedną jezdnię, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i częściowo przebiega przez teren zabudowany" - czytamy w komunikacie.

Zadaniem projektanta będzie ustalenie koncepcji na poszerzenie istniejącej drogi, przebudowy niebezpiecznych skrzyżowań, możliwość budowy obwodnic, budowy i przebudowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych oraz systemu odwodnienia drogi.

Wykonawcą inwestycji jest Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy wynosi ok. 1,8 mln zł. Czas realizacji przewidziano na 13 miesięcy, tj. do listopada 2019 roku.