Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku wyniosło 4.771,86 zł, co oznacza wzrost rdr o 6,7 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 3,2 proc.
w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE 4.771,86 6,7 -0,6
konsensus PAP - 7,1 -0,2
w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE 6.224,9 3,2 -0,1
konsensus PAP - 3,4 0,1