GDDKiA poinformowała we wtorek, że w październiku ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla kolejnych trzech odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości 63 km.

Na odcinku Przełom - Mniów – węzeł Kielce Zachód długości ok. 16,4 km inwestycja obejmuje budowę węzłów drogowych w miejscowościach Mniów i Bugaj, wiaduktów drogowych (sześciu w ciągu S74 i sześciu nad drogą ekspresową) i dwóch mostów. Zaplanowano także przejścia dla zwierząt, budowę urządzeń ochrony środowiska, dróg dojazdowych oraz miejsca do obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

Na odcinku od miejscowości Cedzyna do Łagowa przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej przeważnie po północnej stronie istniejącej drogi nr 74. Inwestycja obejmuje budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną także cztery węzły drogowe: w Radlinie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. Wybudowany zostanie również obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, cztery miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska, w tym przejścia dla zwierząt.

Na trzecim odcinku (Łagów-Jałowęsy długości 14,5 km) wybudowany zostanie węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów (w tym sześciu w ciągu drogi ekspresowej S74) oraz miejsce obsługi podróżnych. Przy realizacji inwestycji zaplanowano przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy połączy się z planowaną obwodnicę Opatowa.

„Ponadto dobiegła końca procedura przetargowa na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka granica województwa łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom -Mniów o długości 27,5 km. W sumie koncepcje programowe opracowane zostaną dla czterech świętokrzyskich odcinków S74 o łącznej długości ponad 100 km” – poinformowała GDDiKA. (PAP)

autor: Janusz Majewski