Żuchowski w trakcie konferencji prasowej, przy okazji wizytowania powstającego odcinka drogi ekspresowej S8 Wyszków - Poręba, łączącej Warszawę i Białystok, był pytany o zagrożenia związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Wykonawcą jednego odcinka - od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa POW jest firma Astaldi.

"Prace na Południowej Obwodnicy Warszawy idą zgodnie z planem. Nie mamy żadnych sygnałów mówiących o tym, że firma ją realizująca ma zakusy na zejście z budowy" - powiedział. "Na bieżąco prowadzimy monitoring, zarówno postępu prac, jak i płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów" - dodał.

Jak przypomniał rzecznik GDDKiA Jan Krynicki, "jeszcze w poprzednich tygodniach wdrożyliśmy płatności bezpośrednie do podwykonawców, aby zapewnić jak najlepszą płynność realizacji inwestycji". To ma spowodować uspokojenie na budowach, związane z problemami firmy Astaldi, która przestała płacić podwykonawcom robót na kontraktach realizowanych przy modernizacji szlaków kolejowych.

"Jeżeli cokolwiek się zadzieje, mamy tak rozpisane procedury, że pozwolą one zadośćuczynić wszystkim, którzy na tym kontrakcie pracują lub wykonują roboty" - podkreślił Żuchowski. Dodał, że "mamy przewidziane procedury, która nie pozwolą, aby ludzie zeszli z placu budowy".

Włoska firma Astaldi realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sześć kontraktów, z czego cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich już ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2,3 mld zł. Przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.

Astaldi realizuje także kontrakty przy modernizacji szlaków kolejowych. Pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin – Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin oraz linii Poznań – Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę warszawskiego metra (jest samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka). (PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski