Jak podała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni, poprawę równości, wykonanie oznakowania, poprawę odwodnienia drogowego oraz budowę ciągów pieszo - rowerowych.

Termin składania ofert mija 23 listopada. Po ich zweryfikowaniu i wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Odcinek Tuliszków – Słodków o długości ponad 10 km znajduje się między Koninem a Turkiem, na drodze krajowej 72 łączącej Konin z Łodzią i z Rawą Mazowiecką oraz trasą S8.