Jak wyjaśniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, umowa "przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności Państwa".

"Jestem przekonany, że porozumienie ułatwi przekazywanie nieruchomości pod realizację Programu Mieszkanie plus, a równocześnie przyczyni się do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych" - powiedział Soboń po podpisaniu umowy.

Jak dodał członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, Krajowy Zasób Nieruchomości jest bankiem ziemi dla programu Mieszkanie plus. "To oznacza także wspieranie MON w procesie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych" – potwierdził, cytowany w komunikacie przedstawiciel BGK Nieruchomości (niebawem PFR Nieruchomości).

Jak poinformował resort inwestycji i rozwoju, "do dziś Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie opinii w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów".

"Najwięcej działek wskazano w obszarach gmin Tczew i Pruszcz Gdański (96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów), gmin trójmiejskich (61 działek o powierzchni ponad 21 hektarów) i w Warszawie (9 działek o powierzchni niespełna 5 hektarów)" - podał resort inwestycji i rozwoju. Działki te zostaną przekazane do KZN.

Jak zaznaczono, "umowa pozwoli istotnie zwiększyć skalę dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus". Podano także w komunikacie, że "w najbliższym czasie MIiR przedstawi do konsultacji projekt ustawy przyspieszający przekazywanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt wyeliminuje zdiagnozowane bariery administracyjne i przyspieszy niezbędne procedury".

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Obecnie jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. (PAP)

autor: Mariusz Polit