HubStyle ustalił cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 0,5 złWarszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - HubStyle ustalił cenę emisyjną akcji serii I na 0,5 zł za jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd HubStyle działając na podstawie upoważnienia udzielonego mu uchwałą nr 3/2018 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 28 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I. Zgodnie z uchwałą zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 0,50 zł" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec sierpnia akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 2,6 mln zł do kwoty nie mniejszej niż 2 600 000,1 zł i nie większej niż 3 200 000 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 gr. i nie większą niż 600 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zdecydowano także, że objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149, wskazanych przez zarząd.

Grupa HubStyle jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)