Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii LWarszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 23 listopada o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 946 964 nowych akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru, które nie będą przekraczały 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2 381 527,0 złotych o kwotę nie niższą niż 0,5 zł, ale nie wyższą niż 473 482 zł, do kwoty nie niższej niż 2 381 527,5 zł 50 gr, ale nie wyższej niż 2 855 009 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 946 964 sztuk, o wartości nominalnej 0,5 złotego każda akcja" - czytamy w projektach uchwał.

Nowa emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do grupy wybranych inwestorów wskazanych przez zarząd PBKM i zaproszonych do uczestnictwa w budowaniu księgi popytu. Akcjonariuszom PBKM, którzy na dzień rejestracji uczestnictwa na NWZ będą posiadać co najmniej 0,5% akcji spółki, będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii L.

"Zgodnie ze standardami rynkowymi zarząd proponuje, aby cena minimalna emisji akcji była nie niższa niż średnia cena akcji ważona wolumenem obrotu z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego walne zgromadzenie. Jednocześnie zarząd będzie dążył do tego, aby ostateczna cena minimalna uchwalona przez walne zgromadzenie nie była niższa niż 60 zł za jedną akcję" - czytamy w uzasadnieniu zarządu.

PBKM zamierza przeprowadzić emisję akcji w celu pozyskania znaczącego inwestora wspierającego konsolidację rynku europejskiego i finansowania kolejnych akwizycji.

"Konsolidacja rynku rodzinnego bankowania komórek macierzystych w Europie jest jednym z ważniejszych priorytetów strategii rozwoju Grupy FamiCord. W trakcie prowadzonych analiz europejskiego i światowego rynku banków komórek macierzystych spółka zidentyfikowała kilka podmiotów finansowych, zainteresowanych konsolidacją tego rynku. Dlatego jako zarząd zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu emisji akcji, z której pozyskane środki chcemy przeznaczyć na finansowanie kolejnych akwizycji spółek o profilu pasującym do Grupy FamiCord – największego obecnie banku komórek macierzystych w Europie" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że w spółka obserwuje w Europie kilkanaście potencjalnych celów, których przejęcie rozważa. Ich wstępna szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro.

"Aby zapewnić spółce większą elastyczność przy podejmowaniu decyzji o akwizycjach, chcemy mieć zabezpieczone finansowanie potencjalnych transakcji. Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu budowy księgi popytu oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie w emisji inwestora/inwestorów zagranicznych zainteresowanych udziałem w konsolidacji europejskiego rynku banków komórek macierzystych, którzy mogliby stanowić dla PBKM istotne wsparcie przy prowadzeniu procesów akwizycyjnych" - podkreślił Baran.

Zarząd PBKM planuje przeprowadzić nową emisję akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez nadzwyczajne walne

"Przeprowadzenie emisji w stosunkowo krótkim czasie jest kluczowe z punktu widzenia realizacji naszych planów rozwoju i akwizycji. Zdecydowaliśmy się na emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru i w drodze subskrypcji prywatnej, bez konieczności sporządzania i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego, gdyż takie rozwiązanie jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskania kapitału. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki do przejęć w Europie i mieć możliwość szybkiego dostępu do finansowania potencjalnych akwizycji. Dlatego proponujemy rozwiązanie, które w naszym przekonaniu przyspieszy realizację założonych planów strategicznych Grupy FamiCord" - podkreślił Baran.

Zarząd PBKM zdecydował wczoraj o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze przeprowadzenia emisji akcji, a rada nadzorcza zaakceptowała ten plan.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)