Oferta ZUE o wartości 85 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLKWarszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna", podała spółka. Wartość brutto oferty złożonej przez spółkę wynosi 85 mln zł.

"Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 69,1 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 85 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą: 30 miesięcy. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto – waga: 90%, termin realizacji zamówienia – waga: 10%.

"Jednocześnie spółka wyjaśnia, że wszystkie oferty w ww. postępowaniu przetargowym zostały złożone powyżej budżetu zamawiającego. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania" - podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)