W dniu rezygnacji Paszynian informował, że chce doprowadzić do rozpisania przedterminowych wyborów.

Zgodnie z konstytucją Armenii, przedterminowe wybory mogą być zwołane jedynie, gdy premier złoży dymisję i parlament nie wybierze jego następcy w ciągu dwóch tygodni. W takim przypadku wybory powinny odbyć się w ciągu nie wcześniej niż 30 i nie później niż 45 dni. Jako orientacyjną datę przeprowadzenia wyborów media wskazują 9 grudnia. (PAP)