Projekt realizowany przez Lotos Kolej uzyskał najwyższą ocenę w rankingu konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" (w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko 2013-2020"), podano w komunikacie.

"Cieszymy się z rozstrzygnięcia konkursu, bowiem zakup nowoczesnego taboru do przewozów intermodalnych wpisuje się w strategię dalszego rozwoju Lotos Kolej. Znaczące dofinansowanie unijne wpłynie na możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych i kompleksowych usług naszym klientom" - powiedział prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk, cytowany w komunikacie.

Projekt Lotos Kolej zakłada zakup 324 nowoczesnych wagonów-platform oraz dwóch lokomotyw elektrycznych za kwotę ok. 150 mln zł.

Projekt Lotos Kolej został zakwalifikowany do objęcia dofinansowaniem, osiągając wynik 96,88% maksymalnej liczby punktów w konkursie zorganizowanym przez CUPT. Tym samym Lotos Kolej otrzymało (ex aequo z dwiema innymi spółkami) najwyższą ocenę projektu złożonego do konkursu.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.