Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 1,6% r: r do ok. 56,9 mln zł w XWarszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w październiku 2018 r. wyniosły około 56,9 mln zł i były wyższe o około 1,6% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-październik 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 590,4 mln zł i była wyższa o ok. 13,2% r/r.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 34,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku o około 2,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 333 mln zł i była wyższa o około 10,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 20,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku o około 17,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 225,6 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2018 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 54,5% i była niższa od marży osiągniętej w październiku 2017 r. o ok. 0,1 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2018 wyniosła ok. 50,7% i była niższa o 1 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec w koniec października 2018 roku wyniosła 34,8 tys. m2 i była wyższa o 6,4% r/r.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)