Oczekiwania sześciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 8,9 mln zł zysku do 17,6 mln zł zysku.

Narastająco od początku roku zysk EBITDA Agory wynosi 50,9 mln zł i jest o 32,8 proc. niższy niż rok temu. Na dynamikę wpłynęły dwa zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w poprzednich kwartałach - odpis należności wobec dystrybutora prasy Ruch oraz koszty rezerwy restrukturyzacyjnej. Po oczyszczeniu, wynik EBITDA Agory po trzech kwartałach wynosi 70,8 mln zł i jest o 6,6 proc. niższy niż przed rokiem.

Przepływy operacyjne grupy w trzecim kwartale wyniosły 20 mln zł i były stabilne w ujęciu rok do roku.

Strata netto (przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej) Agory sięgnęła 3,7 mln zł wobec 2,2 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 10,1 mln zł straty netto.

Przychody grupy Agora wyniosły 258,8 mln zł i były o 1,6 proc. wyższe od oczekiwań analityków (254,7 mln zł). Sprzedaż wzrosła o 2,9 proc. rok do roku i była niemal identyczna jak w drugim kwartale 2018 roku.

Koszty operacyjne grupy wzrosły natomiast do 262,9 mln zł, o 0,9 proc. wobec ubiegłego roku - czyli wolniej od przychodów - dzięki czemu marża EBITDA podwyższyła się do 6,6 proc. z 6,2 proc. w ubiegłym roku. Wyższe o 6,1 proc. koszty usług obcych udało się zbilansować niższym poziomem amortyzacji, a stabilne były koszty wynagrodzeń.

W raporcie Agora podała, że wzrost przychodów wynikał głównie z wyższej niż rok wcześniej frekwencji w kinach, która przełożył się na wyższe wpływy ze sprzedaży biletów oraz ze sprzedaży barowej w kinach Helios - przychody grupy ze sprzedaży biletów do kin wzrosły o 15,5 proc. rok do roku, do 55 mln zł, a sprzedaż barowa była wyższa o 12,8 proc. i wyniosła 21,1 mln zł. Wynik EBITDA działalności kinowej (raportowanej razem z segmentem książkowym) wyniósł 14,9 mln zł i był o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Grupa podała w prezentacji dla inwestorów, że liczy na wysoką frekwencją w kinach w czwartym kwartale, ze względu na "ciekawy repertuar".

W segmencie prasowym Agora odnotowała 0,5 mln zł straty EBITDA wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, na co wpłynęły niższe o 6,7 proc. przychody, 51,5 mln zł, (podobny spadek zarówno w sprzedaży wydawnictw jak i reklam), które nie zostały skompensowane niższymi kosztami - wydatki udało się obniżyć jedynie o 1,5 proc. Grupa podała, że spadek przychodów - poza niższa sprzedażą prasy i reklam - wynikał z zaprzestania wydawania kilku periodyków.

Przychody grupy z reklamy zewnętrznej (spółka AMS) wzrosły w trzecim kwartale o 9,1 proc. do 37,3 mln zł, a zysk EBITDA był wyższy o 16,7 proc. i sięgnął 7 mln zł. Wzrost przychodów spółka tłumaczy m.in. większą liczbą kampanii realizowanych na nowoczesnych nośnikach, ale jednocześnie - jak podaje Agora - wzrosły m.in. koszty utrzymania systemu w związku z wyższym kosztem czynszów i rozwojem oferty nośników cyfrowych, jak również wyższymi wynagrodzeniami pracowników.

Segment internetowy Agory wypracował 5,5 mln zł EBITDA (wzrost o 52,8 proc. rok do roku) i 39,8 mln zł przychodów (wyższe o 6,4 proc.). Grupa podała, że wzrost przychodów segmentu to głównie efekt wyższych wpływów ze sprzedaży reklam, m.in. w spółce Yieldbird.

W mniejszych segmentach działalności grupy - radiowym oraz segmencie druku - nastąpił spadek zyskowności: radio obniżyło wynik EBITDA do 2,8 mln zł (spadek o 20 proc. rok do roku), a druk odnotował stratę 0,8 mln zł wobec 1,3 mln zł rok wcześniej. W obu segmentach miał miejsce spadek przychodów, wynikający odpowiednio z niższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach radiowych Agory oraz niższych wolumenów produkcji w druku, wynikających m.in. z mniejszej liczby zamówień.

Grupa wskazała w raporcie na dobre perspektywy rynku reklamy w czwartym kwartale.

Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w 2018 roku do 6-8 proc. Spółka podniosła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku poza czasopismami. Wcześniej grupa oczekiwała, że wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w 2018 roku o 3,5-5,5 proc. (prognozę podwyższono w sierpniu z 2-4 proc. wzrostu pierwotnie).

Poniżej tabela z wynikami Agory i ich porównaniem do konsensusu PAP:

3Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 258,8 254,7 1,6% 2,9% 0,2% 795,1 -4,8%
EBITDA 17,0 13,5 25,9% 9,7% - 50,9 -32,8%
EBIT -4,1 -8,7 -52,6% - - -13,8 -
zysk netto j.d. -3,7 -10,1 -63,2% - - 4,8 -
marża EBITDA 6,6% 5,3% 1,27 0,40 7,46 6,40% -2,67
marża EBIT -1,6% -3,4% 1,82 2,04 7,17 -1,74% -2,25
marża netto -1,4% -4,0% 2,54 -0,55 -0,42 0,60% 1,80

(PAP Biznes)