PCC Rokita miała 53,15 mln zł zysku netto, 62,92 mln zł zysku EBIT w III kw.


Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowała 53,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 62,92 mln zł wobec 33,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 379,73 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 312,36 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 161,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 100,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 100,89 mln zł w porównaniu z 941,36 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa PCC Rokita osiągnęła dobre wyniki. Grupa wypracowała wysoki zysk EBITDA na poziomie 239 mln zł, co stanowiło 40-procentowy wzrost względem okresu porównawczego roku 2017. Zysk netto wzrósł o blisko 60% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego, osiągając poziom 161,3 mln zł. Marża brutto na sprzedaży grupy przekroczyła 30%, osiągając poziom o 4,3 pkt proc. wyższy niż w okresie porównawczym" - napisał zarząd w komentarzu do wyników.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 171,32 mln zł wobec 109,64 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)