Guindos powiedział w poniedziałek, że włączenie zarządzania aktywami w ramach makroostrożnościowej struktury EBC - zestawu narzędzi stabilności finansowej, odrębnych od instrumentów polityki pieniężnej EBC - będzie "ważnym krokiem w przygotowaniach do ewentualnych przyszłych skrajnych scenariuszy".

"Teraz, kiedy sektor bankowy kurczy się i staje się bardziej odporny, nasz +radar+ przenosi się na niebankowy sektor finansowy" - powiedział Guindos podczas otwarcia Europejskiego Tygodnia Finansów we Frankfurcie.

"Przesunięcia +architektoniczne+ w strukturze systemu finansowego, wywołane wzrostem zarządzania aktywami, zdecydowanie wymagają dalszych działań" - stwierdził.

EBC coraz głośniej wypowiada się na temat ryzyka związanego z szybką ekspansją podmiotów takich jak fundusze inwestycyjne, które podejmują więcej zadań podobnych do banków, jak dostarczanie płynności, ale które podlegają mniejszym regulacjom niż komercyjni pożyczkodawcy. (PAP Biznes)