Qumak zwrócił się do sądu o rozpoznanie wzniosku dot. ogłoszenia upadłościWarszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Qumak zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na względzie ich najpełniejszą ochronę.

Ponadto podano, że Qumak podjął decyzję, iż spółka nie złoży zażalenia na postanowienie Sądu Restrukturyzacyjnego - Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 29 października 2018 roku, w którym sąd orzekł, iż zaproponowane przez spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym są niezgodne z prawem.

"Pomimo iż zarząd nie zgadza się z wydanym postanowieniem sądu restrukturyzacyjnego oraz posiada zasadne argumenty wspierające takie stanowisko, biorąc pod uwagę fakt, iż rozpoznanie zażalenia przez sąd wyższej instancji może potrwać do kilku miesięcy, a dodatkowo nie ma pewności, że zostałoby ono rozstrzygnięte na korzyść spółki, zarząd postanowił nie składać przedmiotowego zażalenia" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, że odstąpił od modyfikacji wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, złożonego 15 października 2018 roku. W świetle stanowiska wyrażonego przez sąd restrukturyzacyjny w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia modyfikacja kryterium wyodrębnienia wierzycieli do układu częściowego w postępowaniu przyspieszonym nie jest możliwa w sytuacji, w której znajduje się spółka. W konsekwencji zarząd spodziewa się, że przyspieszone postępowanie układowe zostanie przez sąd restrukturyzacyjny umorzone.

"Równocześnie zarząd zawiadamia, że w związku z brakiem wyłonienia inwestora strategicznego zainteresowanego podjęciem wiążących decyzji inwestycyjnych w Qumak S.A. zakończono przegląd opcji strategicznych, rozpoczęty 4 października 2018 roku" - podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)