Impel miał 6,62 mln zł zysku netto, 29,57 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Impel odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,2 mln zł wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskaźnik EBITDA w III kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 29 566 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 3 412 tys. zł, tj. 13 % w stosunku do III kwartału 2017 roku. Wynik EBITDA zawiera porównywalną wartość odpisów amortyzacyjnych (odnotowano obniżenie amortyzacji o 530 tys. zł, tj. o 4,1%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 548,93 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 574,41 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w III kwartale 2018 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 360 022 tys. zł, co oznacza spadek o 38 120 tys. zł, tj. o 9,6% w stosunku do III kwartału 2017 roku. Obniżenie wynika m.in. z selektywnego podejścia do pozyskania nowych kontraktów oraz rezygnacji z kontraktów nierentownych. Produkty tego segmentu cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem" - czytamy dalej.

Segment Industrial Services uzyskał w III kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 78 003 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,8% r/r, wynikający głownie z rozwijania oferty wysoko specjalizowanych usług, w skład których wchodzą przede wszystkim usługi czyszczenia przemysłowego, zintegrowana obsługa nieruchomości oraz produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding).

"Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał w III kwartale 2018 roku przychody na poziomie 103 233 tys. zł, nieznacznie niższym w stosunku do III kwartału 2017 roku. Wzrost sprzedaży wynika głównie z procesu waloryzacji kontraktów oraz wyższych przychodów od podwykonawców" - podano także.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 612,76 mln zł w porównaniu z 1 698,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 10,7 mln zł wobec 23,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)