Atende miało 4,36 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Atende odnotowało 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,69 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,11 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 54,1 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 192,77 mln zł w porównaniu z 147,41 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 151% r/r do 7,74 mln zł.
"Grupa Atende osiągnęła w III kwartale 2018 r. oraz narastająco w trzech kwartałach br. wyniki znacznie lepsze, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. W ujęciu podmiotowym za wzrosty odpowiada głównie nadrzędna spółka Atende, zaś w ujęciu sektorowym największą kontrybucję do wzrostu poziomu przychodów grupy miał sektor publiczny, w którym przychody w trzech kwartałach 2018 r. osiągnęły 82 852 tys. zł, co oznacza wzrost o 116% r/r" - czytamy w raporcie.
"Na kluczowym dla emitenta rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów, Grupa Atende uzyskała w III kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie niższym o 23% r/r, a narastająco trzech kwartałach br. o 7% r/r. Przychody z tego sektora stanowiły 32% całkowitych skonsolidowanych przychodów w okresie 3 kwartałów 2018 r. wobec 44% rok wcześniej. W ramach tego sektora tradycyjnie największe znaczenie miały prace wykonywane przez spółkę Atende na rzecz operatorów telefonii komórkowej, głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury transmisji danych, w tym w zakresie technologii LTE, oraz rozliczeń i bilingu usług IP" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 7,83 mln zł wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej.
Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.
(ISBnews)