Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,89 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 30 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 38,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,29 mln zł w porównaniu z 89,03 mln zł rok wcześniej.
"Przez 9 miesięcy 2018 r. grupa kapitałowa wypracowała 102 290 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 15% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotował m.in. segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (wzrost o 10%, wartościowo 5 180 tys. zł). Dobre wyniki segmentu są efektem wzrostów przychodów z działalności w Polsce, na Węgrzech, w Słowacji, Czechach (większa liczba subskrybentów), Rumunii, krajach byłej Jugosławii oraz krajach nadbałtyckich" - czytamy w raporcie.
Segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne stanowi obecnie największe źródło przychodów grupy - 57% udziału.
"Przychody segmentu Kanały marki Kino Polska (udział 21%) zanotowały 4% wzrost (wartościowo 932 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku , do czego przyczyniły się większe wpływy emisji i reklam na tych kanałach" - czytamy dalej.
Segment Zoom TV w analizowanym okresie wygenerował 7 952 tys. zł przychodów. Stanowiło to wzrost o 95% (wartościowo 3 864 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Istotny wpływ na większe przychody grupy miała działalność kanału Stopklatka TV (wyniki kanału Stopklatka są konsolidowane od 1 lipca br. jako efekt przejęcia kontroli nad spółką Stopklatka S.A.), który to odnotował 5 760 tys. zł przychodów z reklam w trzecim kwartale 2018 roku, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 8,93 mln zł wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Zaraportowana EBITDA (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych) grupy w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniosła 56,1 mln zł (wzrost o 25% r/r), co również odzwierciedla poprawę wyników w segmencie Kanały Filmbox i kanały tematyczne, segmentu Kanały marki Kino Polska oraz segmentu Zoom TV, podkreśliła spółka.
"W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować rozwój na rynkach zagranicznych oraz umacniać pozycję grupy na polskim rynku, szczególnie w segmencie FilmBox Premium. Przejęcie Stopklatka S.A. przyspieszyło rozwój naszej grupy w Polsce, gdzie łączna oglądalność naszych kanałów telewizyjnych zbliża się do 2%. Widzimy również nadal duży potencjał wzrostu na rynkach zagranicznych na których jesteśmy obecni" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.
Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.
(ISBnews)