Airway Medix miał 2,12 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Airway Medix odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata ze sprzedaży wyniosła 1,03 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,61 mln zł w III kw. 2018 r. (brak przychodów rok wcześniej).
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,34 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,85 mln zł (brak przychodów rok wcześniej).
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej.
"Od początku powstania grupa skupia swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ekonomicznych pod względem kosztów, nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. W okresie, którego dotyczy raport Grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie grupy" - czytamy w raporcie.
Koszty R&D, które dotyczą prac rozwojowych przeprowadzanych w Airway Medix S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. w wysokości 2,07 mln zł (w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wydatki na pokrycie skapitalizowanych prac rozwojowych wyniosły 3,7 mln zł) zostały ujęte w bilansie spółki jako zwiększenie pozycji wartości niematerialne, podkreśliła spółka.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)