Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy i szacuje, że roczne przychody grupy z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r. (kolejne przychody byłyby realizowane w latach 2022-2037), podał Tauron Polska Energia.

"W aukcji spółki Grupy Tauron oferowały tzw. obowiązek mocowy, tj. zobowiązanie do:

1) pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez poszczególne Jednostki Rynku Mocy Grupy TAURON (jednostki wytwarzające energię elektryczną lub jednostki redukcji zapotrzebowania na energię), oraz

2) dostawy określonej mocy elektrycznej do tego systemu w okresach zagrożenia, jakie mogą zostać ogłoszone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) zgodnie z ustawą" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 218,56 do 240,40 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić:

a) w 2021 r.: od 584,1 mln zł do 642,47 mln zł

b) w latach 2022-2025: od 437,26 mln zł do 540,1 mln zł rocznie

c) w latach 2026-2035: od 168,87 mln zł do 185,75 mln zł rocznie

d) w latach 2036-2037: od 1,02 mln zł do 1,12 mln zł rocznie, podano także.

Zgodnie z ustawą, wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez PSE w terminie 3 dni roboczych, tj. do 20 listopada 2018 r., a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji, tj. 7 grudnia 2018 r., wskazał także Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)