Prezes BGŻ BNP Paribas: Weszliśmy na ścieżkę solidnego wzrostu i poprawy wyników


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Wyniki BGŻ BNP Paribas za III kw. potwierdziły, że bank wszedł na ścieżkę solidnego wzrostu biznesu i poprawy wyników finansowych. Fuzja z działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska (RBPL) idzie zgodnie z planem - na przełomie I i II kw. 2019 bank przeprowadzi rebranding, a w IV kw. nastąpi fuzja operacyjna, poinformował prezes Przemek Gdański.
"Jestem przekonany, że trzeci kwartał potwierdził, iż weszliśmy na ścieżkę solidnego wzrostu i poprawy wyników. Cieszy blisko 6-proc. wzrost przychodów kwartał do kwartału. Wzrost kosztów uważam za marginalny - wskaźnik C/I spadł o 0,3 pkt proc. r/r. Wskaźnik ROE wzrósł o 1,5 pkt proc. mimo istotnie zwiększonej bazy kapitałowej. To nadal nie jest to, do czego dążymy, strategia zakłada powyżej 10% w 2021 r. Kontynuujemy realizację strategii, co przekłada się na wyniki banku. Mamy komfortową sytuację kapitałową" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.
BGŻ BNP Paribas odnotował 130,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 109,79 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. bank miał 319,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,57 mln zł zysku rok wcześniej.
Wskaźnik ROE za 9 miesięcy br. wyniósł 6,4% (z wyłączeniem kosztów integracji: 6,7%) wobec 4,9% rok temu (bez kosztów integracji: 5,3%).
Wartość kredytów netto według stanu na koniec września 2018 r. wyniosła 54,2 mld zł i wzrosła o 2,4 % od początku roku i o 1,82% w skali kwartału. Z kolei zobowiązania wobec klientów na koniec III kw. 2018 r. wynosiły 53,06 mld zł i zmniejszyły się o 1,76% w porównaniu do końca czerwca 2018 r. i o 5,8% w porównaniu do końca grudnia 2017 r. Obniżenie poziomu depozytów jest efektem podjętych działań optymalizacji źródeł finansowania w związku z przejęciem podstawowej działalności RBPL. W skutek tych działań suma bilansowa grupy, według stanu na koniec września 2018 r., wyniosła 71,82 mld zł, co oznacza spadek o 1,3% w porównaniu do końca 2017 r.
Wynik z działalności bankowej w III kw. wzrósł w porównaniu do II kw. br. o 5,7% do 727,7 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,07 mld zł i był o 1,2% wyższy od wyniku osiągniętego po III kw. 2017 r. pomimo dekonsolidacji faktoringu w 2017 r.
Prezes poinformował, że fuzja z podstawową działalnością RBPL przebiega zgodnie z planem.
"Jesteśmy po zamknięciu transakcji połączenia. Do tej pory cała transakcja idzie z harmonogramem, niektóre z kamieni milowych udało uzyskać się szybciej. Będziemy pracować nad integracją, kontynuując transformację i nie spuszczając klienta z oka. Musimy robić te 3 rzeczy równolegle i skutecznie. Zasoby informatyczne dzięki połączeniu są na tyle obszerne, że możemy robić kilka rzeczy jednocześnie" - zaznaczył.
Na przełomie I i II kwartału przyszłego roku bank planuje rebranding, co oznacza jeden bank, jedną markę, ale dwa systemy informatyczne. Na IV kw. 2019 r. planowana jest fuzja operacyjna - wówczas bank będzie działał pod jedną marką i na jednym systemie IT. Gdański nie ujawnił jeszcze nazwy połączonego banku.
Poinformował, że bank obecnie prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi, dotyczące zakresu restrukturyzacji zatrudnienia.
"Mamy do zaksięgowania 500 mln zł kosztów restrukturyzacji do końca 2019 r., czyli w 5 kwartałów. W miarę ich księgowania w czasie będą pojawiać się sukcesywnie pozytywne efekty synergii kosztowych. Pewną pulę kosztów zaksięgujemy w tym roku, będzie to zależało od naszych ustaleń z partnerem społecznym, czyli związkami zawodowymi" - powiedział Gdański.
Bank pracuje nad planem restrukturyzacji. Jasną rzeczą jest, że przy tego typu transakcjach realizacja synergii kosztowych jest istotna, dodał.
31 października br. nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia podstawowej działalności RBPL)rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie wzmocni pozycję banku na rynku, w szczególności w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej.
Zatrudnienie w grupie na koniec września 2018 r. wynosiło 7 523 etatów i było o 184 etaty niższe niż na koniec września 2017 r. Sieć oddziałów banku obejmowała 471 placówki w całym kraju oraz 103 punkty obsługi klienta.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.
(ISBnews)