Drugiego dnia Kongresu 590 odbywającego się w podrzeszowskiej Jasionce, dyskutowano o tym, jak zapewnić rozwój produkcji polskiego mięsa. Bazą do dyskusji był raport firmy EY, który wskazuje, że "polska branża mięsna z jednej strony święci sukcesy i wciąż rośnie, z drugiej zaś napotyka na wiele przeszkód i zagrożeń".

Według autorów raportu dobrze radzi sobie przemysł drobiarski. "Polska jest pierwszym producentem tego mięsa w UE i czwartym eksporterem na świecie (po Brazylii, USA i Holandii). Do wysokiej dynamiki wzrostu przyczynia się m.im. efektywność kosztowa. Polscy producenci drobiu osiągają najniższy koszt produkcji 1 kg wśród największych producentów w Unii Europejskiej. 95 proc. wartości hodowlanej jest wytwarzane przez podmioty z polskim kapitałem" - podkreślono w raporcie.

"W hodowli i przetwórstwie drobiu w Polsce zatrudnionych jest 84 tys. osób, a do 2023 roku zatrudnienie w branży znajdzie dodatkowych 20 tys. osób. Ponadto możemy spodziewać się dalszego wzrostu eksportu, do wzrostowej tendencji na rynku drobiowym przyczynia się brak zmian regulacyjnych wpływających na koszt pasz, a to właśnie one stanowią blisko 70 proc. wartości produkcji" - dodano.

W raporcie podkreślono, że tak dobra prognoza może jednak szybko stać się nieaktualna. "Jeśli dojdzie do wprowadzenia zakazu stosowania soi genetycznie modyfikowanej na potrzeby wytwarzania pasz, może to spowodować utratę konkurencyjności produkcji drobiowej i w efekcie spadek eksportu w latach 2019-2023 o wartości 35 mld zł" - napisali eksperci EY.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że "podczas, gdy polski rynek drobiowy dynamicznie się rozwija, sytuacja na rynku produkcji mięsa wieprzowego nie jest zadowalająca".

"Dużym zagrożeniem dla polskiego rynku wieprzowego jest wciąż postępujący Afrykański Pomór Świń (ASF), nierównomierna struktura produkcji w skali kraju, do której przyczyniają się opory społeczne przed nowymi inwestycjami, a także uzależnienie się od importu warchlaków, który w ostatniej dekadzie wzrósł o 35 proc., z czego aż 85 proc. zwierząt trafia do nas z Danii" - podano w raporcie.

Autorzy dokumentu wykazali jednocześnie na korzyści z zastąpienia importu prosiąt i warchlaków produkcją krajową. "Dałoby to, co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy, nawet 1,8 mld złotych rocznie dodatkowej wartości produkcji krajowej i zniwelowanie perspektywy uzależnienia od dostawców zewnętrznych". Ponadto "otwarcie produkcji tuczników i ograniczenie importu zaowocowałoby 4,4 mld zł. wzrostu zysków z produkcji krajowej w kolejnych pięciu latach" - podkreślono w analizie.

Eksperci EY wskazują również, że kluczowe problemy leżą w rozwiązaniach prawnych. "Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na budowę fermy zajmuje od dwóch do nawet czterech lat, a uśrednione koszty pozyskania zezwoleń na realizację inwestycji to 90 tysięcy złotych. Tylko 10 procent złożonych wniosków zostaje rozpatrzonych pozytywnie". "Należy również zreformować system nadzoru weterynaryjnego i egzekwować przepisy bioasekuracji we wszystkich typach gospodarstw, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF - czytamy w dokumencie.

Wśród rekomendacji podsumowujących raport, jego autorzy wskazali na "konieczność podjęcia starań do odbudowy produkcji prosiąt w Polsce, poprzez skierowanie funduszy bezpośrednio do gmin i pozwolenie na wdrożenie stref ze specjalną ścieżką inwestycyjną. Wreszcie samo usprawnienie procesu inwestycyjnego, czyli skrócenie terminów wydawania pozwoleń i doprecyzowanie przepisów dla lokalizacji, budowy i eksploatacji obiektów inwentarskich" - dodano. To w opinii ekspertów EY, "pozwoli na odbudowanie polskiego rynku produkcji mięsa wieprzowego".

Raport powstał we współpracy z ekspertami Grupy Cedrob, największego polskiego producenta mięsa.(PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt