"Piaskownica regulacyjna KNF" to program rozwojowy dla rynku finansowego mający wspierać rozwój innowacyjnych podmiotów na tym rynku. Pozwala testować nowoczesne usługi finansowe w systemie wirtualnym, ale z udziałem realnych klientów, jednak bez angażowania ich pieniędzy.

UKNF podał, że do pełnienia roli "Operatorów Piaskownicy" wybrano PKO Bank Polski, spółkę Huge Thing, spółkę D-RAFT (The Heart), Alior Bank, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości BusinessCaddy, Bank Pekao, Bank Handlowy w Warszawie, Bank BGŻ BNP Paribas.

"Rozpoczęcie działalności przez wybranych Operatorów Piaskownicy przewidywane jest na koniec 2018 r., po wcześniejszym podpisaniu z Urzędem KNF umowy o objęcie patronatu nad Piaskownicą" - napisano w komunikacie UKNF.

Pod koniec października urząd tłumaczył, że "Piaskownica" będzie działała w modelu zdecentralizowanym, w ramach którego informatyczne środowiska testowe są udostępnione przez akceleratory start-upów, instytucje finansowe, fundacje lub inne podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje, zwane Operatorami Piaskownicy.

Piaskownica adresowana jest - wyjaśniał UKNF - do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na rynku finansowym (start-upy), które posiadają "nieprzetestowany, innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informacyjnych (IT) oraz do podmiotów oferujących już pewne rozwiązania na rynku finansowym (podmioty nadzorowane – instytucje finansowe), które chcą prowadzić dalsze testy w celu wypracowania nowych usług lub modeli biznesowych".

Zgodnie z informacjami UKNF, środowiska testowe Operatorów mogą być wirtualne, jak i w pełni rzeczywiste, z udziałem realnych klientów (jednak bez możliwości zaangażowania środków finansowych klientów). Wszystkie te podmioty będą monitorowane i wspierane merytorycznie przez UKNF - zapewniono.

"Jednym z głównych założeń Piaskownicy jest uzyskanie niezbędnej licencji w możliwie najkrótszym terminie, dzięki wzmożonemu monitoringowi prowadzonych testów rozwiązań i modeli biznesowych oraz wsparciu merytorycznemu wnioskodawcy przez pracowników UKNF. Startup może w każdym momencie uczestnictwa w Piaskownicy złożyć wniosek licencyjny lub wycofać się z Piaskownicy nie składając wniosku licencyjnego w ogóle" - czytamy.

"W przypadku zamiaru złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności nadzorowanej, start-up otrzyma pełną pomoc UKNF w zakresie wyjaśnienia wymagań licencyjnych i nadzorczych, w tym dotyczących przygotowania właściwej dokumentacji, a następnie po pozytywnym zakończeniu testów i spełnieniu wszystkich wymogów, będzie mógł otrzymać licencję przy założeniu, że uzyskanie zezwolenia oraz wyjście z Piaskownicy będzie równoczesne" - dodaje komunikat KNF.

Pod koniec września br. ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski tłumaczył, że dzięki "piaskownicy wirtualnej" fintechy będą mogły testować swoje usługi w systemie wirtualnym, tzn. bez zaangażowania realnych środków ich klientów. Działanie na kontach wirtualnych i w wirtualnym systemie uniemożliwi klientom stratę zainwestowanych środków. W tym czasie KNF będzie przyglądała się, czy nie ma problemów, które zagroziłyby bezpieczeństwu środków zarówno firm świadczących usługi, jak i ich klientów.

"+Piaskownica realna+ to jest procedura, która umożliwia nam skrócenie procesu licencyjnego, umożliwia podmiotom z branży, tym podmiotom szczególnie innowacyjnym, rozpoczęcie działalności licencjonowanej z zaangażowaniem realnych środków ich klientów w czasie mocno skróconym, a później uzyskanie pełnej licencji po okresie karencji, testu w +piaskownicy+, stąd ta nazwa - piaskownica" - wyjaśnił. (PAP)

Autor: Marcin Musiał