Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że łączny zysk netto ośmiu banków notowanych na GPW w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 3,34 mld zł i był nieznacznie, 0,8 proc., wyższy od oczekiwań analityków. Zysk netto największych giełdowych banków w III kwartale był na poziomie z II kwartału i okazał się 4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wyliczenia obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium i Alior Bank i oparte są na wcześniejszych prognozach trzynastu analityków.

"Wynik banków w III kwartale był zgodne z oczekiwaniami, to był przyzwoity kwartał dla banków. Słabszy wynik z opłat i prowizji, cały czas rosnące koszty i wyższe rok do roku rezerwy powodują, że zysk netto banków rośnie teraz wolniej" - powiedział PAP Biznes Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego.

Wynik odsetkowy w III kwartale był wyższy o 0,4 proc. od oczekiwań, natomiast wynik z prowizji był niższy o 0,9 proc. Pierwsza linia przychodowa wzrosła 8 proc. rdr i 3 proc. kdk, natomiast druga pozostała na poziomie ubiegłorocznym i była niższa o 1 proc. niż w II kwartale 2018 roku.

"Cały czas wynik odsetkowy się poprawia - w ujęciu kdk pomógł dłuższy kwartał, a patrząc rok do roku to efekt jednocyfrowego wzrostu aktywów i zmiany struktury aktywów i pasywów - banki mają coraz więcej bezpłatnych ROR-ów w pasywach i więcej wysokomarżowych kredytów konsumpcyjnych w kredytach. Kredyty konsumpcyjne w wielu bankach rosły w tempie dwucyfrowym" - powiedział Powierża.

"W wyniku z prowizji utrzymywała się w trzecim kwartale wcześniejsza tendencja - banki na kartach dużo nie zarabiały, więc były +skazane+ na sprzedaż ubezpieczeń. Na minus działał rynek kapitałowy, to był słaby kwartał, pełen obaw, że kolejny będzie jeszcze słabszy" - dodał.

W III kwartale odpisy wyniosły 1,4 mld zł, czyli były niższe o 1,5 proc. niż oczekiwano. Odpisy wzrosły 5 proc. rok do roku, ale spadły 6 proc. kdk.

"W bankach rośnie szybciej portfel kredytów konsumpcyjnych, które z natury mają wyższe koszty ryzyka. W detalu koszty ryzyka trochę rosną, ale bardziej jest to zwiane ze wzrostem wolumenów, a nie pogarszaniem się portfela. W segmencie korporacyjnym widzimy tyko pojedyncze przypadki pogorszenia jakości kredytów" - powiedział Powierża.

"Dynamika wzrostu nie jest tak duża jak w pierwszym półroczu, bo tak naprawdę rezerwy znacznie wzrosły w drugim półroczu 2017 roku - baza jest więc wyższa i zmiany rok do roku są na plus, ale raczej nie są już duże" - dodał.

Poniżej zsumowane wyniki ośmiu banków w III kwartale 2018 roku i ich porównanie do konsensusu PAP Biznes (w mln zł).

3Q2018 3Q2018 różnica
wg konsensusu
Wynik odsetkowy 8434,9 8397,8 0,4%
Wynik z prowizji 2854,5 2881,2 -0,9%
Koszty ogółem 5343,0 5318,5 0,5%
Saldo rezerw -1404,5 -1426,1 -1,5%
Zysk netto 3338,9 3314,0 0,8%

Poniżej zsumowane wyniki ośmiu banków w III kwartale 2018 roku i ich porównanie rdr i kdk (w mln zł).

3Q2018 3Q2017 2Q2018 rdr kdk
Wynik odsetkowy 8435 7795 8171 8,2% 3,2%
Wynik z prowizji 2855 2848 2889 0,2% -1,2%
Koszty ogółem 5343 5004 5277 6,8% 1,2%
Saldo rezerw -1405 -1336 -1497 5,1% -6,2%
Zysk netto 3339 3202 3339 4,3% 0,0%

Wyników za III kwartał 2018 roku nie podał jeszcze między innymi Getin Noble Bank. Publikację wyników bank wyznaczył na 29 listopada. Analitycy spodziewają się, że Getin pokaże 18,8 mln straty netto. (PAP Biznes)