W poniedziałek 27 radnych powiatowych w Ostrowie Wlkp. wybrało przewodniczącego rady, jego dwóch zastępców, starostę, wicestarostę i członków zarządu.

Tuż po złożeniu ślubowania przez radnych, dotychczasowy przewodniczący rady powiatu Andrzej Leraczyk złożył oświadczenie.

"W związku z brakiem akceptacji dla szerokiego porozumienia w Radzie Powiatu Ostrowskiego, obejmującego radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości, informujemy, że radni powiatowi wybrani z listy Koalicji Obywatelskiej, będący członkami Platformy Obywatelskiej tj. Dariusz Berek, Marek Ewiak, Andrzej Knopiński, Andrzej Leraczyk, Paweł Rajski, Maria Tomaszewska złożyli z dniem 15.11.2018 r. do władz Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w Poznaniu pismo o zawieszeniu swojego członkostwa" - odczytał.

Leraczyk dodał, że te osoby dołączyły do piątki radnych, którzy utworzyli w radzie powiatu klub radnych "Samorządny Powiat". Oni także kandydowali z listy Koalicji Obywatelskiej.

Po raz trzeci starostą ostrowskim został Paweł Rajski. Zagłosowało na niego 24 radnych. Trzy głosy były nieważne. Podczas wyborów samorządowych Rajski kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej.

"Łańcuch na moich barkach to wielka radość, ale i ciężar, który się czuję" - powiedział Rajski po zaprzysiężeniu.

Podczas przemówienia podkreślił, że od 29 lat jest samorządowcem, związanym z powiatem ostrowskim. "Zawsze zgoda była dla mnie najważniejsza i dobro mieszkańców. Z poprzedniej kadencji zapamiętałem, że zgoda buduje. Te słowa były myślą przewodnią do podejmowania trudnych decyzji" – oświadczył starosta.

Na wicestarostę radni wybrali Romana Pacholczyka z PiS, który tę funkcję pełnił w minionej kadencji. Na stanowisko rekomendował go starosta.

"Roman Pacholczyk to człowiek, który od zawsze jest związany z samorządem. Od kilku lat jest moim zastępcą i - co cenię - lojalnym zastępcą" - podkreślił Rajski.

Rajski zgłosił również trzy kandydatury na członków zarządu powiatu. Do zarządu weszli: Maria Tomaszewska z klubu "Samorządny powiat", Dorota Hurna z klubu PiS oraz Arkadiusz Wojtczak z PSL.

Nowym przewodniczącym rady został 30-letni Piotr Walkowski z PSL.

"Piotr Walkowski w radzie powiatu dał się poznać jako radny biorący udział w dyskusjach w sposób merytoryczny, szukający konsensusu między podziałami. Wielokrotnie powtarzał, że szpital czy oświata nie mają barw politycznych. Pomimo tak młodego wieku jest doświadczonym samorządowcem, działaczem i inicjatorem wielu wydarzeń społecznych" – zarekomendował jego kandydaturę radny Michał Wilczura.

Podczas wyborów samorządowych w 2018 r. do Rady Powiatu Ostrowskiego dostali się radni Koalicji Obywatelskiej - 11 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 8 mandatów, KWW Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat – 5 oraz PSL – 3 mandaty.

Obecnie Koalicja Obywatelska nie ma swojego przedstawiciela w radzie. (PAP)

autor: Ewa Bąkowska