Pierwszym wicemarszałkiem został wybrany dotychczasowy poseł PiS, wcześniej m.in. b. wiceprezydent Jaworzna, Dariusz Starzycki.

W trakcie głosowania ws. wyboru wicemarszałków radny KO Mirosław Mazur prosił o przedstawienie kandydatów na te funkcje argumentując, że zgłaszał się do głosu jeszcze przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie jednak kontynuowano; przewodniczący komisji skrutacyjnej Piotr Czarnynoga (PiS) zaznaczył, że jego przerwanie byłoby złamaniem regulaminu sejmiku.

Przed wyborem wicemarszałków marszałkiem woj. śląskiego został w środę wybrany radny PiS Jakub Chełstowski.

W Sejmiku Woj. Śląskiego, którego pierwszą sesję nowej kadencji zorganizowano w środę, PiS dysponuje większością 23 głosów.

Po wyborze przewodniczącego sejmiku, którym został radny PiS Jan Kawulok, porządek obrad pierwszej sesji sejmiku został rozszerzony m.in. o wybór marszałka woj. śląskiego oraz członków zarządu woj. śląskiego.

W 45-osobowym Sejmiku Woj. Śląskiego PiS, z którego list wybrano 22 radnych, zdobył większość 23 głosów dzięki dołączeniu do porozumienia prawicy wybranego z listy Koalicji Obywatelskiej, rekomendowanego przez Nowoczesną radnego Wojciecha Kałuży. Poinformowano o tym w środę rano.

Jeszcze we wtorek przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego informowali o zawarciu umowy koalicyjnej w Sejmiku Woj. Śląskiego: KO-SLD-PSL.

W środę w Sejmiku Woj. Śląskiego ukonstytuowały się kluby radnych. Szefem klubu PiS pozostał radny Jan Kawulok, szefem klubu SLD-PSL został radny Marek Balt, a szefem klubu PO-Nowoczesna - radny Michał Gramatyka.

>>> Czytaj też: Budka: "PiS ma swoją aferę GetBack, NBP, KNF, być może będzie miało swoją śląską aferę"