CBOS zapytał również w badaniu o stosunek polskich władz i rządzącej partii do przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Według 16 proc. badanych PiS dąży do wyjścia z UE (o 1 punkt proc. mniej niż w ostatnim badaniu z kwietnia 2017 r.), a 27 proc., że do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej (o 5 punktów proc. mniej niż w poprzednim badaniu).

25 proc. ankietowanych uważa, że rząd PiS dąży do zachowania obecnego stanu integracji (o 5 punktów proc. więcej, niż w sondażu z kwietnia 2017 r.); zdaniem 12 proc. - że do pogłębienia integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (bez zmian). 3 proc. badanych odpowiedziało, że PiS dąży do powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe (spadek o 2 punkty proc.); 17 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 punkty proc.).

CBOS zapytał także, która z możliwych wizji przyszłości Polski i Unii Europejskiej osobiście najbardziej odpowiada badanym. Zachowanie obecnego stanu integracji odpowiada 35 proc. badanym, natomiast 33 proc. opowiedziało się za pogłębieniem integracji między wszystkimi państwami członkowskimi UE. 14 proc. badanych chce ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w UE; 4 proc. chce wyjścia Polski z UE; 3 proc. chce badanych powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe; 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Ośrodek zadała również pytanie o działania polskiej opozycji na forum UE, dając ankietowanym trzy odpowiedzi do wyboru. 51 proc. badanych odpowiedziało, że "opozycja straszy, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, po to, aby samej zyskiwać poparcie społeczne"; 29 proc. uważa, że opozycja "troszcząc się o Polskę ostrzega, że PiS wyprowadzi nasz kraj z Unii Europejskiej"; 20 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

W komentarzu do badania CBOS podkreślił, że PiS jest postrzegane jako partie zmierzającą raczej do zahamowania integracji (lub utrzymania status quo), niż do jej pogłębienia.

"Przekonanie, że rządzący dążą do wyjścia Polski z UE, wyraża niemal co szósty dorosły Polak. Podobnie liczna grupa sądzi, że +polexit+ jest obecnie realnym scenariuszem. Obawy przed wyjściem Polski z UE wyrażają najczęściej zwolennicy ugrupowań opozycyjnych: PO, SLD i PSL, znacznie rzadziej możliwość taką dostrzegają wyborcy partii rządzącej oraz sympatycy Kukiz’15. Ostrzeżenia przed +polexitem+ częściej odbierane są jako sposób opozycji na zwiększenie społecznego poparcia niż jako przejaw jej troski o ojczyznę" - czytamy w komentarzu.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-15 listopada na liczącej 999 reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Projekt deklaracji ws. przyszłych relacji unijno-brytyjskich już uzgodniony. Nie wszystkie problemy są rozwiązane