Magdalena Zmitrowicz związana była wcześniej z Bankiem Handlowym w Warszawie, a także pracowała w europejskich strukturach Citigroup. W latach 1999-2018 pełniła m.in. funkcje dyrektora ds. bankowości przedsiębiorstw, regionalnego dyrektora sprzedaży, dyrektora biura sektora publicznego w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw, zarządzając strukturami sprzedażowymi w regionie i oddziałach. Posiada również doświadczenie w tworzeniu struktur sprzedażowych i zarządzaniu w Pionie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W skład zarządu Banku Pekao wchodzą obecnie prezes Michał Krupiński oraz wiceprezesi Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk i Magdalena Zmitrowicz.