STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-27
IRDN /IRDN Index 351,40
sIRDN /sIRDN Index 443,40
offIRDN / offIRDN Index 222,59
IRDN24 /Base 352,54
IRDN8.22 /Peak 431,57
IRDN23.7 / Offpeak 220,83
TGe24 367,26
TGeBase 349,20
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 85 555,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 242 001,20

Źródło: Giełda Energii SA