Grupa Azoty sfinalizowała nabycie Goat TopCo GmbH za 226,6 mln euroWarszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zamknęła transakcję nabycia 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy. Finalna cena wyniosła 226,64 mln euro, podała grupa.

"Po spełnieniu się koniecznych warunków zawieszających przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 r. pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO w dniu 26 listopada 2018 r. nastąpiło wykonanie umowy warunkowej oraz zamknięcie transakcji objętej umową warunkową, polegające na nabyciu przez emitenta 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy" - czytamy w komunikacie.

Finalna cena, jaką zapłacił emitent za udziały, wyniosła 226 637 tys. euro, podano także.

"W dniu zamknięcia transakcji została dokonana zapłata całości ceny za udziały oraz nastąpiło przejście prawa własności udziałów na emitenta. Transakcja wpisuje się w strategię emitenta zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa. Transakcja otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji" - zaznaczono w informacji.

Na początku września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)