Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) ma kierunkową zgodę rady nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp, podała spółka. Spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln zł.
"Planowana farma ma powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim" - czytamy w komunikacie.
Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie około 24 miesiące (łącznie z okresem "preinwestycyjnym" tj.: projektowanie, decyzje administracyjne itp.), a spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln zł, podano także.
"Spółka zastrzega jednocześnie, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania pożądanej struktury finansowania projektu" - zaznaczono w informacji.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)