Dwoma najczęstszymi przyczynami śmierci są niezmiennie choroby serca i nowotwory.

W 2017 roku w USA zmarło ponad 2,8 mln osób. Prognozuje się, że dzieci urodzone w tym roku będą żyły średnio 78,6 lat. To spadek w porównaniu do zeszłorocznych szacunków o 0,1. Kobieta urodzona w 2017 roku przeżyje średnio 81,1 lat, mężczyzna o 5 lat mniej.

Analiza przyczyn zgonów w USA w 2017 roku daje kilka ciekawych obserwacji. Bardzo szybko rośnie liczba osób, które zmarły z powodu przedawkowania leków – w porównaniu do 2016 roku różnica wyniosła aż 9,6 proc. Długoterminowe statystyki są zatrważające: od 1999 roku wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania syntetycznych opioidów (bez uwzględnienia metadonu) wzrósł 30-krotnie. Tylko pomiędzy 2016 a 2017 rokiem wzrost wyniósł 45 proc.

W USA rośnie także liczba samobójstw. Pomiędzy 1999 a 2017 rokiem wskaźnik samobójstw skorygowany o wiek wzrósł z 10,5 do 14 na 100 tys. osób. Co ciekawe rósł on w analizowanym okresie znacznie szybciej na obszarach wiejskich niż miejskich.

Co prawda wspomniany wskaźnik rósł znacznie szybciej dla kobiet niż dla mężczyzn, to jednak mężczyźni odbierają sobie życie niemalże 4 razy częściej od kobiet.

>>> Polecamy: Czy w Chinach urodziły się pierwsze genetycznie modyfikowane dzieci?