Limit dochodów, uprawniających do dopłat do czynszu w Mieszkaniu plus, ma zostać zbliżony do poziomu przeciętnych limitów w Towarzystwach Budownictwa Społecznego - dowiedziała się PAP. Pozwoli to zwiększyć liczbę osób, które będą mogły skorzystać z programu "Mieszkanie na Start".

"Sygnalizowany zamiar ewentualnego podniesienia przez MIiR limitu dochodów uprawniających do dopłat do czynszu w ramach Mieszkania plus nie jest zaskoczeniem" - powiedział Jędrzyński. "RynekPierwotny.pl już stosunkowo dawno sygnalizował nierealnie niski poziom limitów zapisanych w ustawie o dopłatach do czynszów, grożący wręcz niepowodzeniem rządowej inicjatywy, przynajmniej w wybranych lokalizacjach, z Warszawą na czele" - dodał ekspert.

Jak podał Jędrzyński, "maksymalne progi dochodowe TBS są nieporównywalnie wyższe od obecnie zaplanowanych limitów dochodów w ustawie o dopłatach". "Oznaczało by to drastyczne zwiększenie liczby potencjalnych beneficjentów programu dopłat, które stałyby się dostępne dla gospodarstw domowych o dochodach nawet istotnie wyższych od średniej krajowej" - zauważył ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.

Zdaniem eksperta, pozostaje otwartym kwestia, "czy taka inicjatywa pozostałaby w pełni zgodna z misją programu Mieszkanie plus, którą miało być wspieranie w zapewnieniu dachu nad głową Polaków wykluczonych dotychczas z rynku nieruchomości za sprawą niższego od przeciętnego statusu materialnego".

"Należy rozumieć, że chodzi tu o tzw. maksymalne progi dochodowe TBS" - powiedział Jędrzyński. "Te ostatnie są obliczane nie w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, tak jak w obecnej interpretacji limity dochodów przy dopłatach do czynszów, ale o przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach. Są więc bardziej dostosowane do realiów lokalnych gospodarek poszczególnych województw, a więc, przynajmniej teoretycznie, bardziej sprawiedliwe" - podał ekspert.

Jak ustaliła PAP, nowa wysokość limitów dochodowych w dopłatach do czynszów byłaby w tym względzie spójna z wysokością limitów stosowanych przy ubieganiu się o mieszkania społeczne czynszowe, powstające przy wsparciu publicznym w ramach programu realizowanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa o dopłatach do czynszu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nią dopłaty będą przyznawane najemcom nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, spełniającym ustawowo określone warunki m.in. dochodowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego najemcy nie może przekroczyć w przypadku singli 60 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS (w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4271,51 zł). Limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że w przypadku gospodarstwa dwuosobowego limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Rząd przewiduje, że pierwsze dopłaty zostaną przyznane w 2019 r. Z budżetu państwa na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2028 roku - 2 mld zł rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o KZN został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. MIiR planuje, że nowelizacja KZN-u wejdzie w życie do końca tego roku. (PAP)

autor: Mariusz Polit