Limit dochodów, uprawniających do dopłat do czynszu w Mieszkaniu plus, ma zostać zbliżony do poziomu przeciętnych limitów w Towarzystwach Budownictwa Społecznego - dowiedziała się PAP. Pozwoli to zwiększyć liczbę osób, które będą mogły skorzystać z programu "Mieszkanie na Start".

Zdaniem Górki obecnie z dopłat mogłyby skorzystać "osoby o dochodach na tyle wysokich, że nie kwalifikują się do otrzymania lokalu socjalnego lub komunalnego, a na tyle niskim, że nie posiadają zdolności kredytowej".

"Ta propozycja nowelizacji ustawy o KZN zwiększy też grono zainteresowanych wynajęciem mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus" - zauważył Górka. "Osoby o średnich dochodach, dzięki wsparciu finansowemu, będą mogły reinwestować zarobione środki we własny rozwój, a co za tym idzie, wejść z czasem w wyższe progi przychodowe" - powiedział.

Jak ustaliła PAP, nowa wysokość limitów dochodowych w dopłatach do czynszów byłaby w tym względzie spójna z wysokością limitów stosowanych przy ubieganiu się o mieszkania społeczne czynszowe, powstające przy wsparciu publicznym w ramach programu realizowanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa o dopłatach do czynszu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nią dopłaty będą przyznawane najemcom nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, spełniającym ustawowo określone warunki m.in. dochodowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego najemcy nie może przekroczyć w przypadku singli 60 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS (w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4271,51 zł). Limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że w przypadku gospodarstwa dwuosobowego limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Rząd przewiduje, że pierwsze dopłaty zostaną przyznane w 2019 r. Z budżetu państwa na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2028 roku - 2 mld zł rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o KZN został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. MIiR planuje, że nowelizacja KZN-u wejdzie w życie do końca tego roku. (PAP)

autor: Mariusz Polit