Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - W wyniku aukcji rynku mocy na 2022 r. zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 7 062 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka.
"Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 195,28 do 219,66 PLN/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. - zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A" - czytamy w komunikacie.
PGE podkreśliła, że powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.
"Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - czytamy dalej.
Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2022, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021, wynosi nie mniej niż 11 705 MW, podsumowano.
Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)