"W 2018 r. zrealizowane zostały 22 projekty na kwotę ponad 2 mln euro" – powiedziała PAP odpowiedzialna w ambasadzie RP w Mińsku za współpracę na rzecz rozwoju Magdalena Sidorowicz.

Jak wyjaśniła, są to projekty dwustronne, realizowane nie tylko przez polską placówkę, ale przede wszystkim przez polskie organizacje, samorządy czy agendy organizacji międzynarodowych wspólnie z partnerami na Białorusi.

"Wolimy mówić o współpracy na rzecz rozwoju niż o pomocy rozwojowej, ponieważ zależy nam, by projekty były oparte na dialogu i partnerstwie" – mówił podczas konferencji zorganizowanej przez ambasadę RP w Mińsku zastępca dyrektora departamentu pomocy rozwojowej w MSZ Marek Kuberski.

Radca ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski podkreślił z kolei, że celem polskiego programu pomocy jest zaoferowanie "wędki, a nie ryby", by lepiej odpowiedzieć na istniejące potrzeby i mobilizować do aktywności organizacje partnerskie na Białorusi.

Jak wyjaśniał Kuberski, Polska, która w czasie transformacji sama korzystała z międzynarodowego wsparcia, obecnie rozwija własny program pomocy dla innych państw.

"Kierujemy pomoc do najważniejszych dla nas krajów, w tym naszych sąsiadów. W interesie Polski jest ich rozwój i stabilność" – powiedział Kuberski.

W konferencji wzięli udział: dyrektor departamentu pomocy humanitarnej zarządu administracyjnego w kancelarii prezydenta Białorusi Walery Skakun; przedstawiciele Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i UNICEF na Białorusi, z którymi Polska współpracuje w ramach projektów pomocy na rzecz rozwoju; dyplomaci akredytowani w Mińsku oraz polscy i białoruscy partnerzy, którzy w tym i w poprzednich latach realizowali wspólnie projekty. Ważnym partnerem w projektach rozwojowych jest białoruski Caritas.

Walery Skakun dziękował polskim władzom za działania na rzecz rozwoju. "Szczególnie ważne są działania w sferze socjalnej i na rzecz przedsiębiorczości" – mówił. Dodał, że przejrzysty program funkcjonowania Polskiej Pomocy pozwala białoruskim uczestnikom lepiej się przygotować i zaplanować swoje działania. Przypomniał, że środki otrzymywane na pomoc rozwojową są zwolnione na Białorusi z podatku.

Jak powiedziała Magdalena Sidorowicz, najważniejsze kierunki działań w ramach Polskiej Pomocy to właśnie projekty społeczne, m.in. na rzecz szkół, ośrodków dla młodzieży, adaptacji osób niepełnosprawnych, a także projekty mające na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju sektora prywatnego.

Jako przykład podała prezentowany podczas czwartkowej konferencji ośrodek w Mołotkowiczach, gdzie projekt rozwinął się w ciągu kilku lat od wspierania małych pracowni do utworzenia zakładu meblarskiego, który funkcjonuje obecnie jako ośrodek pracy chronionej.

Od 2011 r. na Białorusi zrealizowano w ramach Polskiej Pomocy 80 projektów na kwotę ponad 4,6 mln euro.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)