Jak powiedział w poniedziałek PAP prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki nowy budżet będzie rekordowym w historii miasta, ale – jak zaznaczył - nigdy dotąd Gorzów nie zmieniał się w tak rekordowym tempie i w tak wielu obszarach.

„Mam tu na myśli nie tylko rozwój infrastruktury, remonty i modernizacje, ale również nakłady oświatowe, sportowe i inne ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania samorządu, którego głównym celem jest zaspakajanie potrzeb i poprawa komfortu życia jego mieszkańców” – wyjaśnił Wójcicki.

Przyszłoroczny budżet Gorzowa będzie wyższy niż w 2018 r., w którym wydatki wyjściowo określono na ok. 864,6 mln zł, a dochody na ok. 763,5 mln zł. Nakłady na inwestycje wzrosną o 18 proc. – o 51,6 mln zł; w tym roku określono je na 291,9 mln zł.

Na pokrycie potrzeb inwestycyjnych w najbliższych latach Gorzów zaciągnął kredyt w wysokości 200 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

„Pieniądze te są potrzebne na wkład własny do obecnych i przyszłych projektów realizowanych z funduszy europejskich” - wyjaśniła Liberkowska. Dodała, że umowa kredytowa została podpisana 3 grudnia br.

Kredyt będzie spłacany przez 25 lat. Jego miesięczne oprocentowanie składa się ze stawki Wibor 3M oraz marży 0,362 proc. Pieniądze trafią do miasta w trzech transzach, pierwsza z nich ma zostać przelana jeszcze w tym roku.

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłym roku będą należeć: kontynuacja realizacji projektu dot. zrównoważonego transportu miejskiego, przebudowa ul. Kostrzyńskiej, modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22, budowa Centrum Edukacji Zawodowej oraz inwestycje związane z pierwszy etapem zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta. Łącznie na te zadania zapisano w projekcie budżetu 207 mln zł.

W 2019 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów wyniosą 154 mln zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli PIT i CIT to 174,3 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie 178 mln zł, a 143 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.

W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się 136,7 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem mają wynosić 37 mln zł.

Największą pozycją po stronie wydatków jest oświata i edukacja, na którą planuje się wydać ponad 253,5 mln zł. Drugą co do wielkości pozycją są zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny, które pochłoną w przyszłym roku 168,8 mln zł, z tego 54,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa na świadczenia 500 plus.

Na gospodarkę komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku 29,6 mln zł, na administrację 46,7 mln zł, w tym 591 tys. zł na zadania zlecone. Na kulturę zapisano 16,7 mln zł, a na sport i turystykę 11,6 mln zł oraz 6,18 mln zł na budżet obywatelski.

Zgodnie z projektem budżetu na koniec 2019 r. dług Gorzowa wyniesie ok. 238,5 mln zł, co będzie stanowić 28,96 proc. dochodów ogółem. Planowany deficyt na poziomie 132,7 mln zł ma częściowo zostać pokryty z kredytu w wysokości 101,9 mln zł.

Sesja budżetowa gorzowskiej rady miasta została zaplanowana na 19 grudnia br.(PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz