PKN Orlen widzi możliwość odwrócenia części odpisów w raporcie za IV kw.Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada możliwość odwrócenia części odpisów aktualizujących wartość majątku Unipetrolu w sprawozdaniu grupy za IV kw. 2018 r., co może mieć istotny pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA, podała spółka.

"PKN Orlen S.A. informuje, że zatwierdzona 20 grudnia 2018 roku aktualizacja strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022 oraz przyjęty w jej ramach, plan średnioterminowy na lata 2019-2022, oparty o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, stanowią dla spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów. W związku z tym PKN Orlen S.A. identyfikuje prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol. Może to mieć istotny pozytywny niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej Orlen" - czytamy w komunikacie.

Szacunki liczbowe będą kalkulowane niezwłocznie po ustaleniu poziomów stóp dyskonta i stanu aktywów do testu na dzień 31 grudnia 2018 r., podano także.

PKN Orlen opublikował wczoraj wieczorem aktualizację strategii grupy na lata 2019-2022, która zakłada m.in. 10,3 mld zł średniorocznego zysku EBITDA LIFO (przed odpisami) i średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 6,8 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)