Boryszew

- List intencyjny zawarty przez Boryszew z Krezusem ws. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej Walcownia Metali Dziedzice wygasł, podał Boryszew. >>>>   

Budimex 

Oferta Budimeksu o wartości 249 685 023 zł netto została uznana za najkorzystniejszą oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35", podała spółka. >>>>  

Sfinks Polska

Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł w ustalonym terminie tj. do 31.12.2018 r., podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Lokum Deweloper

Cel sprzedażowy Lokum Deweloper na 2019 rok wyznaczony został na 800 lokali, podała spółka. Jednocześnie poinformowano, że w IV kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała sprzedaż w ilości 227 lokali oraz 280 lokali rozpoznanych w wyniku. >>>>  

LiveChat Software

LiveChat Software miał 26 010 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 stycznia, podała spółka. W grudniu liczba klientów wzrosła o 114 firm netto. Oznacza to również wzrost o 2 903 (ponad 12,5%) r/r. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Private Equity Managers

Private Equity Managers (PEM) nabył w ramach zakończonego skupu akcji własnych 4 794 akcje, stanowiące 0,1% udziału w kapitale zakładowym i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za średnią cenę jednostkową 40,03 zł, podała spółka. >>>> 

Arteria, Bank Handlowy 

Rigall Management - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Arteria - złożyła pozew o zapłatę przeciwko spółce Bank Handlowy w Warszawie w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management łącznie ok. 436 mln zł, wynika z komunikatu Arterii. >>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos powiększyła sieć stacji paliwowych o 10 lokalizacji w IV kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,32 USD na baryłce w grudniu ub.r. wobec 10,21 USD miesiąc wcześniej i 5,36 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>> 

ING BSK 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny, podała Komisja. >>>> 

Qumak

Aktywa spółki Qumak, w tym udziały w spółkach zależnych Qumak Professional Services, Skylar oraz Star ITS, zostały zajęte na poczet egzekucji komorniczej prowadzonej z wniosku wierzyciela IBM Polska na kwotę 4 205 486,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami i opłatami egzekucyjnymi, podał Qumak. >>>>  

Cube.ITG

Cube.ITG sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje. >>>>  

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2018 wyniosły 572,3 mln zł i były wyższe o 22% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - grudzień wyniosły 4 936,6 mln zł i były wyższe o 18% r/r. >>>>