STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-05
IRDN /IRDN Index 222,36
sIRDN /sIRDN Index 237,01
offIRDN / offIRDN Index 196,92
IRDN24 /Base 221,61
IRDN8.22 /Peak 235,82
IRDN23.7 / Offpeak 197,93
TGe24 220,32
TGeBase 221,41
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 94 675,40
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 544 289,80

Źródło: Giełda Energii SA