Jak poinformował PAP rzecznik prasowy NBP Maciej Antes "przedmiotem kontroli w 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, jest wykonanie budżetu państwa za ubiegły rok, bankowa obsługa budżetu państwa za rok ubiegły oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok poprzedzający kontrolę".

"Corocznie, w ramach kontroli gospodarki własnej, kontrolowany jest także fundusz wynagrodzeń w NBP. Kontrola ma umocowanie w ustawie o NIK w art. 2 ust. 1" - dodał rzecznik.

"Tegoroczna kontrola NIK w NBP rozpoczęła się 4 stycznia 2019 r., swoim zakresem obejmuje realizację zadań związanych z bankową obsługą budżetu państwa w 2018 r. oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2018 r., w tym wybranych kosztów NBP w 2018 r." - poinformował.

Antes dodał na koniec, że "zasady wynagradzania w NBP nie uległy zasadniczym zmianom od 2011 roku".