Murapol sprzedał 3,56 tys. lokali i przekazał 2,59 tys. w 2018 r.Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol sprzedała 3,56 tys. lokali mieszkalnych w 2018 r., wypracowując wynik zbliżony do poziomu z 2017 roku, podała spółka. W tym okresie Murapol przekazał klientom 2,59 tys. lokali, czyli o ponad 125% więcej r/r. W samym IV kw. w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 1,39 tys. lokali, co jest rekordem w historii Murapolu.

"Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży i przekazań mieszkań w 2018 roku, zarząd utrzymuje założenia strategiczne na kolejne 3 lata zakładające utrzymanie tych wielkości na powtarzalnym poziomie 3-3,5 tys. lokali" - czytamy w komunikacie.

W minionym roku Grupa Murapol sprzedała 3 560 lokali mieszkalnych, w tym 3 018 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W samym IV kw. łączna sprzedaż wyniosła 869 lokali mieszkalnych, podano również.

Najwięcej, bo 545 mieszkań, grupa sprzedała w Katowicach. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z Wieliczką ze sprzedażą na poziomie 527 lokali mieszkalnych. 448 i 443 mieszkania znalazły nabywców odpowiednio w Łodzi oraz we Wrocławiu. Znaczącą sprzedaż lokali Murapol zrealizował także w Poznaniu - 391, Warszawie - 321 i Toruniu - 290.

"W minionym roku Grupa Murapol przekazała klucze do 2 593 lokali mieszkalnych, co oznacza wzrost przekazań o 1 443 mieszkań, czyli o ponad 125% w stosunku do poziomu wypracowanego w 2017 roku. W samym czwartym kwartale br. Grupa przekazała klientom
1 388 lokali, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy" - czytamy dalej.

Najwięcej mieszkań zostało przekazanych klientom z Wrocławia - 612, Krakowa i Wieliczki - 513 oraz Warszawy - 388.

Łącznie w całym 2018 roku Murapol zaoferował 3 217 nowych mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 139,9 tys. m2, powstających w 20 projektach inwestycyjnych zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Katowice, Gliwice, Tychy czy Wieliczka, wskazano także.

"Na koniec 2018 roku portfel projektów w budowie Grupy Murapol był największy w dotychczasowej historii grupy i obejmował 6 719 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 296,8 tys. m2, powstających w 37 projektach. Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma rynek warszawski, gdzie powstaje 1 361 lokali, dalej plasują się Katowice z nieco ponad tysiącem mieszkań w budowie, a ok. 900 lokali jest realizowanych w Łodzi" - czytamy.

W efekcie dokonujących się w ostatnim czasie zmian polegających na koncentracji całego potencjału spółki na jej podstawowej działalności - deweloperskiej, osiągnęła ona długookresową możliwość realizowania powtarzalnego poziomu przekazań, tj. 800 - 1 000 mieszkań kwartalnie.

"Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości ponad 628,1 mln zł, pod budowę blisko 20,9 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 901 tys. m2. Nieruchomości o wartości ok. 396,5 mln zł netto stanowią własność Grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 12,2 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 539,6 tys. m2. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne, które dostarczane będą do produkcji we właściwym czasie (just-in-time), obecnie objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę blisko 8,7 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 361,9 tys. m2. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi blisko 231,6 mln zł" - napisano także w komunikacie.

Analizując założone plany sprzedaży oraz cele dotyczące przekazań mieszkań, zarząd Murapolu oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku, podano również.

"Miniony rok był wyjątkowy dla Grupy Murapol pod wieloma względami. Rozpoczęliśmy go w nowym składzie zarządu, czemu towarzyszyło nowe podejście do biznesu, strategii działalności oraz decyzji inwestycyjnych. Przyświecająca nam wizja koncentracji wszystkich posiadanych zasobów na core businessie daje wyraźne i wymierne efekty. Wypracowane wyniki działalności operacyjnej potwierdzają trafność podjętych decyzji biznesowych, dlatego kolejne lata będą kontynuacją takiego, w naszej ocenie, najbardziej skutecznego podejścia. W długim okresie chcemy być postrzegani jako organizacja o stabilnej i zrównoważonej strategii rozwoju, konsekwentnie realizująca powtarzalne wyniki operacyjne" - podsumował prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)