Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Adam Kłapszta złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Ginelowi.
"Z dniem 10 stycznia 2019 roku rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu złożył pan Adam Kłapszta" - czytamy w komunikacie.
Także Elżbieta Niebisz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa spółki. Oboje nie podali przyczyny rezygnacji.
"W związku z zaistniałą sytuacją na posiedzeniu odbytym w dniu 10 stycznia 2019 roku rada nadzorcza, do czasu wyboru nowego prezesa zarządu spółki, kierowanie pracami zarządu spółki w charakterze pełniącego obowiązki prezesa zarządu powierzyła panu Marcinowi Ginelowi - wiceprezesowi zarządu spółki" - czytamy dalej.
Równocześnie RN powołała do zarządu Pawła Markowskiego na stanowisko wiceprezesa.
Marcin Ginel jest wiceprezesem ZE PAK od 13 listopada 2018 r.
Adam Kłapszta i Elżbieta Niebisz pełnili funkcje w zarządzie ZE PAK od 6 marca 2017 r.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)