Bank wyjaśnił, że umowa została zawarta 21 grudnia ub.r. z firmą ArtN Sp. z o. o., spółką zależną Capital Park SA. Kredyt zapewni finasowanie oraz budowę Dawnej Fabryki Norblina, a także uzupełni środki inwestycyjne zapewnione przez bank Pekao. "Jej podpisanie zmniejsza udział dotychczasowego głównego kredytującego – Pekao – który zmalał z 159,3 mln euro do 99,3 mln euro. Pełna kwota finansowania inwestycji nie ulega zmianie i opiewa na 159,3 mln euro, co w połączeniu ze środkami własnymi dewelopera w pełni pokryje koszty budowy projektu" - zapewniono.

EBI wskazało, że grudniowa umowa to pierwszy tak duży projekt obejmujący finansowanie nieruchomości w formule project finance w Polsce. "Na pozytywną decyzję kredytową kluczowy wpływ miał historyczny charakter projektu, jego koncepcja, rozwiązania technologiczne i ekologiczne oraz przyszłe przeznaczenie nieruchomości, zakładające utworzenie otwartej, nowoczesnej, ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej" - dodano.

Formuła project finance jest wykorzystywana przy inwestycjach o dużej kapitałochłonności. Finansowanie w takiej formule charakteryzuje się też dużym udziałem kapitału obcego jak kredyt bankowy, kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe, czy obligacje emitowane przez spółkę celową odpowiedzialną za zarządzanie inwestycją.

"Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w projekcie, który jest przykładem tego, jak miasto może się rozwijać poprzez rewitalizację już istniejących, ale zaniedbanych przestrzeni, nie zajmując kolejnych nowych terenów, ale przywracając świetność tym już zagospodarowanym. W czasach, gdy już ponad 70 proc. Europejczyków mieszka w miastach, dobre wykorzystanie przestrzeni publicznej jest niezbędne, aby stały się one atrakcyjnymi i ekologicznymi miejscami do życia. Ten projekt w dużym stopniu pokrywa się również z założeniami Agendy Miejskiej przyjętej przez UE w maju 2016 r. w ramach Paktu Amsterdamskiego, który wzywa do wielostronnej współpracy mającej na celu pobudzenie wzrostu, żywotności i innowacji oraz rozwiązania problemów społecznych, pojawiających się w miastach Europy" - wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes, zarządzający działalnością Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce Vazil Hudak.

Bank wyjaśnił, że rewitalizacja Dawnej Fabryki Norblina to flagowy projekt Grupy Capital Park obejmujący jeden z najciekawszych terenów poprzemysłowych w stolicy, zlokalizowany na warszawskiej Woli pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną. Nowy kompleks stanowić będzie kilkanaście budynków i wewnętrznych uliczek, który obejmie dziewięć poziomów nadziemnych i cztery podziemne. W ramach inwestycji stworzone zostanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym 39 tys. mkw. powierzchni biurowej. Pozostałe 24 tys. mkw. powierzchni zostanie poświęcone funkcji rozrywkowo-usługowo-handlowo-kulturalnej. Znajdzie się tu m.in. targ z ekologiczną żywnością, kino oraz muzeum, w którym będzie można poznać historię fabryki Norblin.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Capital Park jest firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od blisko 5 lat notowaną na warszawskiej GPW. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 304 tys. m kw. i wartości rynkowej 2,4 mld zł, z czego większość stanowią nieruchomości w Warszawie. (PAP)

autor: Michał Boroń