"Uważnie monitorujemy kwestię śledztwa ws. KNF. Na razie nie widzimy, by wpływało to na wiarygodność polityki monetarnej" - powiedział analityk.

"Polityka monetarna (w Polsce - PAP) jest na razie zbieżna z rozwojem sytuacji inflacyjnej" - dodał.

Zdaniem analityka, nie widać obecnie żadnych oznak, by inflacja w Polsce wzrosła do 3,5 proc., szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie odczyty inflacji.

"Wpływ zamrożenia cen energii będzie uwzględniony w naszych marcowych prognozach. Zamrożenie cen energii przynosi +ryzyko w dół+ dla naszych obecnych prognoz, które zakładają, że inflacja w Polsce w 2019 r. wyniesie średnio 2,5 proc." - powiedział Paul Gamble, senior director Fitch Ratings.

Agencja Fitch podwyższyła prognozę deficytu sektora gg Polski na 2019 r. do 2,2 proc. z 2,0 proc., a na 2020 r. do 2,3 proc. z 2,2 proc. - wynika z najnowszych danych przytoczonych przez analityków.

"W najbliższej przyszłości sytuacja fiskalna w Polsce, podobnie jak w regionie, będzie determinowana przez kombinację dwóch czynników - luzowania fiskalnego oraz spowolnienia wzrostu przychodów budżetowych" - ocenił Ramakrishnan.

"Spodziewamy się, że polski rząd zwiększy wydatki w roku wyborczym" - dodał.

Fitch prognozuje, że dynamika wzrostu PKB Polski w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., a w 2020 r. 3,0 proc. Za spowolnienie względem 2018 r. (Fitch prognozuje ok. 5 proc.) odpowiadać będą pozycja fiskalna, ciasny rynek pracy oraz czynniki zewnętrzne, które będą miały wpływ na kontrybucję eksportu netto do PKB.

Negatywnymi czynnikami dla polskiego ratingu w ocenie Fitch byłoby: "złamanie 3-proc. kotwicy fiskalnej" deficytu sektora gg oraz mocne spowolnienie wzrostu gospodarczego w połączeniu z pogorszeniem się otoczenia instytucjonalnego Polski.

"Spowolnienie wzrostu samo w sobie nie stanowiłoby negatywnego czynnika dla ratingu" - powiedział Ramakrishnan. Dodał, że ewentualne wystąpienie negatywnych czynników ryzyka dla ratingu nie jest bazowym scenariuszem agencji.

Gamble, odpowiadając na pytanie o wpływ na rating prognozowanego przez Ministerstwo Finansów spadku udziału długu denominowanego w walucie obcej poniżej 30-proc. całości długu Polski powiedział: "Redukcja podatności na ryzyko kursowe jest pozytywna dla profilu kredytowego".

>>> Polecamy: Ponad 3/4 Polaków deklaruje, że raz w życiu wzięło kredyt. Na co najczęściej pożyczamy?