Awbud ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate oraz Petrofox jest zbieżne z interesem spółki, a zaproponowana cena - godziwa, podał Awbud.

"Zarząd emitenta wyraża pozytywną opinię w odniesieniu do planów strategicznych wyrażonych przez wzywających w treści wezwania.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że współpraca emitenta z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Murapol, w tym z Abadon, ma charakter strategiczny dla spółki oraz tworzonego przez nią holdingu" - czytamy w stanowisku zarządu Awbudu.

Według zarządu, realizacja sformułowanej przez wzywających zapowiedzi dalszej integracji spółki w ramach grupy Murapolu, "wydaje się pozostawać zbieżna z interesem Awbudu, a także może skutkować stabilizacją sytuacji finansowej spółki". Ostatecznie jednak efekt opisywanej kooperacji (także w przypadku jej zintensyfikowania) zależy nie tylko od Awbudu, więc na chwilę obecną pozostaje trudny do przewidzenia, wskazano także w stanowisku.

"Z perspektywy skali wsparcia finansowego udzielonego dotychczas spółce przez grupę kapitałową Murapol pozostaje zrozumiałe, że Abadon zamierza - przed zwiększeniem zaangażowania kapitałowego w strukturach właścicielskich emitenta - doprowadzić do ustrukturyzowania sposobu zapewniania przez Abadon takiej pomocy w przyszłości oraz określić długoterminowy plan stopniowego ograniczania poziomu zadłużenia spółki względem grupy kapitałowej Murapol. Wskazana intencja, która przybrała postać warunków ogłoszonego wezwania, również pozostaje zbieżna z interesem spółki, jeżeli efektem dwustronnych uzgodnień będzie strategia zmierzająca do zapewnienia stabilności oraz wzrostu efektywności biznesowej aktywności emitenta" - czytamy dalej.

Potencjalne zaś wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (w perspektywie przyszłej oraz po wykonaniu przez akcjonariusza, będącego podmiotem dominującym nad emitentem, odpowiednich obowiązków przewidzianych prawem), a także przywrócenie im formy dokumentu, również może pozostawać zbieżne z interesem emitenta z uwagi na możliwość ograniczenia wówczas kosztów bieżących funkcjonowania spółki, ocenił też Awbud.

Ponadto, w ocenie zarządu Awbudu cena za akcje zaproponowana w wezwaniu "mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki".

Zgodnie z treścią wezwania podmiotem nabywającym akcje jest Abadon. W wyniku wezwania Abadon zamierza nabyć 2 802 602 akcji Awbudu, reprezentujących 34% kapitału zakładowego spółki.

Zarówno Abadon, jak i Petrofox, należą do grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest spółka Murapol.

Pod koniec grudnia Abadon Real Estate z Grupy Murapol ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 802 602 akcji Awbudu, po cenie 1,08 zł za każdą akcję. Zapisy potrwają od 21 stycznia do 20 lutego 2019 r.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.

(ISBnews)